Column


Duurzaamheid leeft in Amstelveen.

Het afgelopen jaar zijn weer veel stappen gezet om tot een duurzamer Amstelveen te komen. Onze Amstelveense inwoners en vastgoedeigenaren spelen hierin een hoofdrol en de gemeente probeert hen zo goed als kan te ondersteunen daarbij.

Tijdens de raadsvergadering in december werd het gemeentelijk rioleringsplan 2021-2026 aangenomen. Bij vervanging of verbetering van riolering moet rekening worden gehouden met klimaatadaptatie, energietransitie en circulaire economie. Het wordt steeds natter, droger en heter en daar moet Amstelveen zich op voorbereiden. Daarom is ook het Actieplan klimaatadaptatie 2021-2026 vastgesteld in dezelfde raadsvergadering. De maatregelen in deze twee plannen dragen bij aan een gezonde, duurzame en leefbare stad. Ook bij de raad leeft duurzaamheid. Zo werden de moties voor stimulering watervriendelijke tuinen en de motie onderzoek naar een informatie/adviescentrum op het gebied van duurzaamheid aangenomen. Al eerder werd het Plan voor Energietransitie, Circulaire Economie en Klimaatadaptatie (PLECK 2.0) akkoord bevonden. Hierin staan de duurzame ambities van Amstelveen.

Ruim een jaar na het vaststellen van het duurzaamheidsbeleid zijn de eerste resultaten van dit beleid al zichtbaar. Andere belangrijke plannen die in 2020 door de raad werden vastgesteld zijn de Visie op zonne-energie, de Regionale Energie Strategie en de Transitievisie Warmte Amstelveen. Amstelveen gaat ook dit jaar volop door met de duurzaamheids- en groene dakensubsidies, collectieve inkoopacties en inwoners informeren over hoe we Amstelveen duurzamer en groener kunnen maken. De subsidie Energiebesparing is bijvoorbeeld uitgebreid met een aantal innovatieve en duurzame oplossingen, zoals het installeren van mechanische ventilatie en glasisolatie. We verwachten dat steeds meer Amstelveners gebruiken zullen maken van de regeling. In dit magazine leest u meer over hoe de gemeente u kan ondersteunen bij het zetten van duurzame stappen.

Floor Gordon

Wethouder Duurzaamheid


“Amstelveen gaat ook dit jaar volop door met collectieve inkoopacties en verschillende subsidieregelingen.”

Deel dit artikel: