Het Servicepunt Energieadvies

voor collectieven en organisaties

Voorheen het Duurzaamheidsfonds

Het Servicepunt

Energieadvies

voor collectieven

en organisaties

Voorheen het Duurzaamheidsfonds

Hoe maak je het inwoners van Amstelveen makkelijker om hun woning te verduurzamen? Met minder bureaucratie en meer impact. Met die gedachte is het Servicepunt Energieadvies opgericht, als vervanging van het Duurzaamheidsfonds. Zo is onder meer de aanvraagprocedure voor energieadvies bij het Servicepunt vereenvoudigd.

Enthousiaste reacties

Het Servicepunt Energieadvies richt zich op Verenigingen van Eigenaren (VvE’s), bewonersinitiatieven en maatschappelijke organisaties. De gemeente wil met het Servicepunt op een laagdrempelige manier deze organisaties en groepen ondersteunen bij het gezamenlijk verduurzamen van gebouwen. Bijvoorbeeld door het gratis aanbieden van begeleiding bij de verduurzaming. De ervaring leert namelijk dat het vaak technisch en organisatorisch ingewikkeld is om verduurzaming voor elkaar te krijgen. Bij het vroegere Duurzaamheidsfonds kon men subsidie aanvragen om zelf een adviseur of procesbegeleider in te huren. Bij het Servicepunt wordt dit anders aangepakt: de gemeente huurt een passende adviseur/procesbegeleider voor u in. Dit vereenvoudigt de aanvraagprocedure.

Meer informatie en aanvragen kan via www.amstelveen.nl/servicepuntenergieadvies

"We dachten aan bijvoorbeeld zonnepanelen op het dak, maar hadden geen idee hoe we zoiets moesten aanpakken als VvE."

Verbeterpunten

William Koevoets schakelde in 2018 het toenmalige Duurzaamheidsfonds in, omdat zijn VvE Werf de Dageraad nadacht over verduurzaming. “We dachten aan bijvoorbeeld zonnepanelen op het dak, maar hadden geen idee hoe we zoiets moesten aanpakken als VvE. Via het Duurzaamheidsfonds kregen we een adviesbureau aangeraden. Dat bureau hebben we gevraagd een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren naar verduurzamingsmaatregelen.” Over de inhoud van het rapport dat het bureau opstelde, was William op zich tevreden. “Er kwam onder andere een advies uit om kunststof kozijnen aan te schaffen en bodemisolatie aan te brengen. Daarvoor vroegen we een lening aan bij het Nationaal Warmtefonds. Het adviesbureau communiceerde alleen ontzettend traag. Bovendien bleek het bureau een bepaalde certificering niet te hebben, wat lastig was voor onze aanvraag bij het Warmtefonds.” Hij vindt het dan ook een goede stap dat het Servicepunt van de gemeente Amstelveen inmiddels rechtstreeks zelf adviseurs inhuurt voor de haalbaarheidsonderzoeken. “Als die adviseurs maar wél juist gecertificeerd zijn en wat sneller werken. Een verbeterpunt voor de gemeente heb ik ook: wij bleken een vergunning te moeten aanvragen voor het plaatsen van nieuwe kozijnen. Ook het verstrekken van die vergunning verliep heel traag. Toen we eindelijk de financiering en de vergunning binnen hadden, bleek de subsidiepot vanuit de overheid inmiddels leeg. Gelukkig kon het Servicepunt ons wel wijzen op subsidie via de gemeente in plaats van het Rijk. Die hebben we nu aangevraagd.”

Deel dit artikel: