Column


Wij blijven u informeren over energie­besparende mogelijkheden

Als gemeente willen we onze inwoners en bedrijven op hoogte houden van alle mogelijkheden die er zijn om te verduurzamen. Maar ook over alle subsidie die u kunt krijgen. We doen dit via dit duurzaamheids­magazine, maar ook onder andere via het Energieloket Amstelveen en via de site amstelveen.nl/duurzaam.

In dit magazine hebben we twee praktijkverhalen van inwoners in Amstelveen die laten zien welke energiebesparende stappen zij al hebben gezet. Onder andere over de aanschaf van een hybride warmtepomp m.b.v. subsidie Energiebesparing. Ook vertellen we meer over de gratis energiecoach Amstelveen. De energiecoach, opgeleid door het Energieloket Amstelveen, is een vrijwilliger die huiseigenaren en huurders tips geeft over energiebesparing in een online een-op-een gesprek. De coach bespreekt energiebesparende maatregelen, zoals kleine kostenbesparende activiteiten en subsidiemogelijkheden. Ook geven we een overzicht van alle duurzame subsidies en geven we informatie over circulaire en klimaatadaptieve projecten. Verder geven we informa-tie over het nieuwe Servicepunt Energieadvies collectieven en organisaties. Het Servicepunt Energieadvies ondersteunt VvE’s, bewonersinitiatieven, maatschappelijke organisaties en kleine particuliere verhuurders met advies over het verduurzamen van gebouwen. Ook verzorgt het Servicepunt procesbegeleiding bij het nemen van maatregelen om energie te besparen of duur-zame energie op te wekken. Kortom, een magazine vol voordelen en informatie voor Amstelve-ners die aan de slag willen met duurzaamheid.

Floor Gordon

Wethouder Duurzaamheid


“Er zijn veel duurzame regelingen voor Amstelveners.”

Deel dit artikel: