COLUMN


Praat mee over een duurzaam Amstelveen

U kunt meepraten over de concept Transitievisie Warmte daarin staat een aantal buurten waar de transitie of verandering naar duurzaam verwarmen in de periode tot 2030 kansrijk is. In de buurten waarvoor er op dit moment nog geen betaalbare alternatieve warmtebronnen zijn, richt de inzet zich op energiebesparing.

Gemeenten zijn volgens het ontwerp Klimaatakkoord de regisseurs van de warmtetransitie voor de gebouwde omgeving en moeten voor eind 2021 een Transitievisie Warmte vaststellen. Deze geeft inwoners, huis- en gebouweigenaren een eerste beeld van duurzame warmte-alternatieven per wijk of buurt, de maatschappelijke kosten en kosten voor de eindgebruiker en wanneer dat zal plaatsvinden. Voor de uitwerking van de visie is een aantal uitgangspunten benoemd. Die tot stand zijn gekomen op basis van de enquête ‘Amstelveen aardgasvrij’. De uitgangspunten zijn: reductie van CO2 staat voorop (aardgasvrij is geen doel op zich), de toekomstige warmtevoorziening is betaalbaar voor eindgebruikers, de warmteoptie met de laagste maatschappelijke kosten heeft de voorkeur, het comfort en leefbaarheid verbetert en de keuzes zijn toekomstbestendig.

Floor Gordon Wethouder Duurzaamheid


“We zijn ambitieus, maar we moeten ook realistisch zijn.”

Amstelveen is een middelgrote gemeente met een grote warmtevraag. In Amstelveen staan 42.000 woningen en 1,7 miljoen m2 andere gebouwen met een gezamenlijke warmtevraag van 2.245 terajoule. Uit verschillende studies blijkt dat er op dit moment onvoldoende duurzame collectieve warmtebronnen zijn om heel Amstelveen fossiel onafhankelijk te verwarmen. Ook hernieuwbaar groen gas en waterstof zijn de komende 10 jaar nog niet beschikbaar als warmtebron. We zijn ambitieus, maar we moeten ook realistisch zijn. Voor grote delen Amstelveen is er nu nog geen betaalbare alternatieve warmtebron. Hier zetten we de komende jaren dus volop op energiebesparing door isoleren en op duurzame opwek van elektriciteit, bijvoorbeeld met zonnepanelen of een warmtepomp aangevuld met een cv-ketel. Daarmee reduceren we de CO2 uitstoot aanzienlijk. Woningeigenaren van woningen die al goed geïsoleerd zijn, kunnen in deze buurten ook al individueel aan de slag met all-electric technieken of warmte-koude opslag.

De gemeente Amstelveen nodigt inwoners, gebouweigenaren en andere betrokkenen van harte uit om mee te praten over deze conceptvisie. Op de website denkmee.amstelveen.nl kunt u informatie hierover vinden en een film met korte uitleg. Reacties kunnen tot 5 oktober per brief of via email worden gegeven via energietransitie@amstelveen.nl.

Deel dit artikel: