COLUMN


Gratis besparing op energiekosten

In deze moeilijke en soms onwerkelijke tijd denken we niet direct aan duurzaamheidsmaatregelen. Toch merken inwoners nu ze veel thuis zijn en/of werken dat de energierekening oploopt. Met kleine duurzaamheidsmaatregelen zijn al besparingsmogelijkheden te halen en het wooncomfort te verbeteren. Gemeente Amstelveen heeft van de Rijksoverheid een financiële bijdrage ontvangen voor het stimuleren van energiebesparende maatregelen in woningen. Via deze Regeling Reductie Energiegebruik (RRE) stelt de gemeente cadeaubonnen beschikbaar voor kleine maatregelen in huis. Deze zijn op te vragen door woningeigenaren en huurders en kunnen worden ingezet voor kleine energiebesparende maatregelen. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om een waterbesparende douchekop en een energiemeter, het aanbrengen van radiatorfolie en tochtstrips of het plaatsen van led-lampen. Daarnaast gebruikt de gemeente de regeling om advies te geven aan huiseigenaren over energiebesparende maatregelen, zoals dak-, raam- of gevelisolatie.

Floor Gordon


“Met kleine duurzaamheidsmaatregelen zijn al besparingsmogelijkheden te halen en het wooncomfort te verbeteren.”

Het Regionaal Energieloket heeft op verzoek van de gemeente een webshop gemaakt waar bewoners deze cadeaubonnen kunnen inwisselen, waarmee u voor een bepaald bedrag RRE producten kunt aanschaffen. In dit magazine leest u op de pagina Duurzaam meer informatie over deze duurzame cadeaubon. Ik hoop dat deze cadeaubonnen een aanzet zijn om nu toch al kleine energiebesparingsmaatregelen te nemen.

Wilt u ook meedenken? Houdt de website Denkmee.amstelveen.nl en de site amstelveen.nl/duurzaam dan in de gaten. Heeft u een vraag of wilt u zich aanmelden voor het Stadsgesprek op 31 maart? Stuur dan een mail naar energietransitie@amstelveen.nl.

Deel dit artikel: