ALLES OVER DUURZAAMHEID


Prikbord

Circulaire minicontainers

Gemeente Amstelveen heeft jaarlijks gemiddeld 1.000 nieuwe minicontainers nodig om oude te vervangen. Daarnaast breidt Amstelveen uit waardoor er circa 3.000 extra containers nodig zijn. Een minicontainer is de afvalbak met twee wielen waarin inwoners afval verzamelen.

Amstelveen heeft de ambitie om steeds meer circulair in te kopen (10% in 2022 en 50% in 2025).

Circulair houdt in dat ervoor wordt gezorgd dat producten of materialen aan het einde van de levens-of gebruiksduur weer optimaal worden hergebruikt.

De gemeente zet nu een eerste stap met het inkopen van circulaire minicontainers. De containers bestaan uit 100% hergebruikt materiaal. De deksels bestaan gedeeltelijk uit hergebruikt en uit nieuw materiaal. De verwachting is dat de deksel in de toekomst ook volledig uit hergebruikt materiaal zal bestaan.

Collectieve projecten

Energiebesparing, inkoopacties zonnepanelen en isolatie

Doelgroep: alle inwoners in Amstelveen


Het Rijk heeft de gemeente Amstelveen recentelijk een subsidie van € 335.850 toegekend met als doel het verminderen van de CO2-uitstoot. Vanuit deze subsidie ontwikkelen wij diverse collectieve projecten. In samenwerking met het Regionaal Energieloket bereidt de gemeente Amstelveen een project voor, om woningeigenaren energieadvies te geven en te ondersteunen met concrete maatregelen, zoals het aanbrengen van radiatorfolie, leidingisolatie, waterbesparing en LED-lampen. We werken aan een project voor inwoners met een minimuminkomen en organiseren verschillende collectieve inkoopacties op het gebied van zonnepanelen en woningisolatie.


Binnenkort informeren wij u hier verder over.

Gratis bakfiets voor wegbrengen grof afval

Inwoners kunnen voortaan gratis een elektrische bakfiets lenen bij Het Fietshuys als zij hun klein grof afval naar het afvalbrengstation willen brengen. Hierdoor kunnen inwoners zonder rijbewijs of auto voortaan hun grofvuil wegbrengen. Voorheen moesten ze dat tegen betaling laten ophalen door de gemeente.

Lenen bij Het Fietshuys

De elektrische bakfiets kan maandag tussen 12.00 tot 17.00 uur en dinsdag tot en met zaterdag tussen 9.00 tot 17.00 uur geleend worden bij Het Fietshuys, Sandbergplein 24B in het Stadshart (naast de Bijenkorf). Deze locatie is gekozen vanwege de centrale ligging. Reserveren is niet mogelijk. Het Fietshuys leent namens de gemeente de bakfiets uit aan inwoners van 18 jaar of ouder met een geldig identiteitsbewijs.

Meer dan 1400 zonnepanelen op scholen


Schoolbesturen van Amstelwijs en Amstelland hebben afgelopen jaar gezamenlijk 1402 zonnepanelen gelegd op de daken van basisscholen in Amstelveen. Deze zonnepanelen produceren naar verwachting 295.299 kilowattuur per jaar. Dat is vergelijkbaar met de jaarlijkse energievoorziening voor 90 woningen.


Om dit te realiseren werkten de schoolbesturen en de gemeente nauw samen. De schoolbesturen hebben financiering uit het gemeentelijke Duurzaamheidsfonds gekregen voor de haalbaarheidsonderzoeken. De scholen hebben zelf voor de financiering van de zonnepanelen gezorgd. De afdeling vastgoed van de gemeente deed de advisering en bouwbegeleiding.

Bijeenkomsten energie besparen en duurzaamheid VvE’s

Gemeente Amstelveen organiseert een aantal bijeenkomsten voor Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) over duurzaamheid. Met de sessies ondersteunt en stimuleert de gemeente VvE’s om energie te besparen en duurzame energie op te wekken.

Er zijn vier verschillende bijeenkomsten die allemaal plaatsvinden in het eerste kwartaal van 2020. VvE’s kunnen een, maar ook alle bijeenkomsten bijwonen.

  • Dinsdag 11 februari (19.00-21.30 uur) - Netwerkbijeenkomst voor VvE’s die al actief zijn met verduurzamen. Wat heeft u gerealiseerd? Waar zitten knelpunten? Wat kunt u van elkaar leren? Tevens aandacht voor financiering.
  • Woensdag 11 maart (19.00-21.30 uur) - Algemene informatiebijeenkomst voor VvE’s. Thema: ‘VvE’s en verduurzaming’. Welke maatregelen kunt u nemen en in welke volgorde, informatie over leningen en subsidies.
  • Dinsdag 7 april (19.00-21.30 uur) - VvE’s en zonne-energie. Welke mogelijkheden zijn er om uw dak te gebruiken voor het opwekken van zonne-energie, waar moet u op letten bij offertes?


Wilt u een uitnodiging ontvangen voor een of meerdere bijeenkomsten? Stuur een mail naar: vve-bijeenkomst@amstelveen.nl onder vermelding van:

  • naam contactpersoon
  • telefoonnummer
  • naam VvE
  • adres VvE en aantal eenheden


Meer informatie? Kijk op amstelveen.nl/duurzaam.

Deel dit artikel: