Duurzame subsidies

De gemeente Amstelveen wil het verduurzamen van de stad versnellen en energiebesparende maatregelen van inwoners stimuleren. Om inwoners te helpen hiermee aan de slag te gaan zijn er verschillende subsidie mogelijkheden. Het doel is het verminderen van het energieverbruik met als stip op de horizon een fossielonafhankelijk Amstelveen in 2040.

Gemeentelijke subsidie energiebesparende maatregelen VvE’s

Doelgroep: Verenigingen van Eigenaren (VvE’s)


Voor wooncomplexen geldt dat het vaak ingewikkeld is om een heel gebouw aardgasvrij te maken. Daardoor worden die gebouwen vaak gedeeltelijk aardgasvrij gemaakt. Er zijn subsidies voor een wooncomplex, welke daardoor -ten dele- aardgasvrij wordt:

 • Het omzetten van een Cv-ketel op gas naar een aardgasvrije verwarmingsinstallatie (maximaal € 1.000 per woning). Hierbij kunt u denken aan een warmtepomp;
 • Het omzetten van een gasgestookte tapwaterinstallatie naar een aardgasvrije tapwaterinstallatie (maximaal € 500 per woning). Hierbij kunt u denken aan een elektrische boiler.


De subsidiabele kosten zijn evenredig met het deel van het complex dat aardgasvrij wordt als gevolg van de voorzieningen.


U bent niet verplicht om beide onderdelen uit te voeren, maar kunt ook subsidie aanvragen voor een van de twee onderdelen. De subsidie mag gecombineerd worden met andere subsidieregelingen. Dit kunnen andere subsidies van de gemeente Amstelveen zijn, maar ook subsidies van andere overheden. Bijvoorbeeld de Subsidie energiebesparing eigen huis voor VvE’s.

Gemeentelijke subsidie voor energiebesparende maatregelen woningen

Doelgroep: huiseigenaren, huurders, kleine particuliere verhuurders.


Er is subsidie voor activiteiten die leiden tot geheel aardgasvrije woningen:

 • Het omzetten van een Cv-ketel op gas naar een aardgasvrije verwarmingsinstallatie (maximaal € 2.500). Hierbij kunt u denken aan een warmtepomp;
 • Het omzetten van een gasgestookte tapwaterinstallatie naar een aardgasvrije tapwaterinstallatie (maximaal € 500). Hierbij kunt u denken aan een elektrische boiler;
 • Het omzetten van de gasgestookte kookvoorziening naar aardgasvrije kookvoorziening (maximaal € 200). Hierbij kunt u denken aan koken op inductie.


Als uw woning volledig aardgasvrij wordt, komt u in aanmerking voor een subsidiebedrag van maximaal €3.200, exclusief de afsluitkosten.


Financiële tegemoetkoming voor maatregelen die bijdragen aan het (ten dele) aardgasvrij maken van bestaande woningen:

 • Met een thuisaccu slaat u zonne-energie op. Subsidie voor een thuisaccu bedraagt € 900;
 • Een douche Warmte Terug Winning gebruikt de warmte van het wegstromende douchewater om het koude douchewater alvast op te warmen. Subsidie voor een douche Warmte Terug Winning bedraagt € 100;
 • Zonneboilers zorgen voor warm water op zonne-energie. Subsidie voor een zonneboiler bedraagt € 900;
 • Met een bodemenergiesysteem kunt u uw woning verwarmen of koelen. Subsidie voor een bodem-energiesysteem € 1.500.


U bent niet verplicht om alle onderdelen uit te voeren. U kunt ook subsidie aanvragen voor een van de onderdelen. Die mag gecombineerd worden met andere subsidieregelingen. Dit kunnen andere regelingen van de gemeente Amstelveen zijn, maar ook subsidies van andere overheden. Er is bijvoorbeeld ook een landelijke subsidieregeling voor de aanschaf van een warmtepomp of een zonneboiler. Kijk voor de regeling en de voorwaarden op rijksoverheid.nl.

Gemeentelijke subsidie voor energieadvies

Doelgroep: inwoners


Als u uw woning wilt verduurzamen is het belangrijk om stappen in de juiste volgorde te zetten. Het is zonde als u zonnepanelen plaatst als uw dak op korte termijn wordt gerenoveerd en geïsoleerd. Het Regionaal Energieloket adviseert u graag wat verstandige energiebesparende stappen zijn. Zo krijgt u geen spijt van uw investeringen. Voor een goed advies op maat komt er een onafhankelijk adviseur van het Regionaal Energieloket bij u thuis. U krijgt advies en een uitgebreid rapport met aanbevelingen. Ook kunt u een infraroodscan van uw woning laten maken, zodat u kunt zien waar er warmte weglekt.


Normaal kost zo’n advies tussen de €300 en €425, afhankelijk van uw huis en wensen. De gemeente Amstelveen subsidieert nu €150 op een dergelijk advies. Als u binnen 6 maanden voor €1.000 of meer aan isolerende maatregelen doorvoert, dan is het energieadvies geheel kosteloos.

Rijkssubsidie isolatie woningen

Doelgroep: woningeigenaren


U kunt als woningeigenaar subsidie aanvragen als u twee of meer grote isolatiemaatregelen uitvoert aan uw woning. De regeling, die Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH) heet, is bedoeld voor energiebesparende maatregelen zoals spouwmuurisolatie, vloerisolatie en dakisolatie. Het is mogelijk om tot €10.000 subsidie te krijgen, waardoor woningeigenaren ongeveer 20% van de kosten gesubsidieerd kunnen krijgen voor het uitvoeren van de werkzaamheden. Die moeten door een kundig en professioneel bedrijf worden uitgevoerd. Aanvragen kunnen worden ingediend op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en gelden voor maatregelen die uitgevoerd en betaald zijn vanaf 15 augustus 2019. De regeling heeft een subsidieplafond van 84 miljoen euro en loopt tot en met december 2020.


Meer informatie vindt u op rijksoverheid.nl, zoeken op ‘isolatie’.

Duurzaamheidsfonds Amstelveen

Doelgroep: bewonersgroepen, VvE’s, bedrijven en organisaties


Het Duurzaamheidsfonds is opgericht om duurzame maatregelen te ondersteunen voor initiatieven die zich richten op meerdere woningen, gebruikers of gebouwen. U kunt subsidie ontvangen voor de opstart van nieuwe verduurzamingsprojecten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een haalbaarheidsonderzoek, opstart- en onderzoeksactiviteiten. De subsidie bedraagt minimaal € 1.000 en maximaal € 20.000. Daarnaast kunt u een lening uit het Duurzaamheidsfonds ontvangen voor de uitvoering van activiteiten indien de financiering niet (volledig) via eigen middelen, opbrengst of leningen bij banken of andere instanties kan worden gerealiseerd. Deze lening bedraagt minimaal € 5.000 tegen een rente van 1,5%. Daarnaast kan de gemeente u ondersteunen met kennis en haar netwerk.


Enkele voorbeelden van activiteiten: een collectief zonnepanelenproject, het nemen van duurzame maatregelen bij een VvE of het organiseren van een wijkactie gericht op energiebesparende maatregelen in particuliere woningen.


Voorwaarden:

 • Goede initiatieven en ideeën worden daadwerkelijk uitgevoerd;
 • Verminderen CO₂-uitstoot;
 • Bijdragen aan ambitie Amstelveen fossielvrij in 2040.

Gemeentelijke subsidie Groen op Gebouwen

Doelgroep: inwoners en bedrijven


Groen op daken draagt bij aan dakisolatie en kan fijnstof uit de lucht filteren en CO₂ omzetten in zuurstof. Ook kan het regenwater bufferen, werkt tegen hittestress en zorgt voor geluiddemping en meer biodiversiteit.

Rijkssubsidie isolatie voor Verenigingen van Eigenaren (VvE’s)

Doelgroep: VvE’s, woningcorporaties en woonverenigingen


Er is ook een Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH) voor VvE’s. U kunt gebruikmaken van deze regeling tot en met 31 december 2022. Voorwaarde voor de subsidie is dat de eigenaren zelf in de woningen wonen en deze niet verhuren. Commercieel vastgoed binnen de VvE (zoals winkels of kantoren) is uitgesloten van subsidie. Ook moet u de aanvraag indienen voordat u aan de slag gaat.


U kunt subsidie aanvragen voor:

 • Energieadvies door een gecertificeerde energieprestatieadviseur, eventueel in combinatie met procesbegeleiding en/of een meerjarenonderhoudsplan;
 • Energiebesparende maatregelen, waaronder isolatiemaatregelen.


Meer informatie vindt u op rijksoverheid.nl, zoeken op ‘isolatie’.

Rijkssubsidie Duurzame energie voor particulieren

Doelgroep: huiseigenaren


Als u uw woning zonder gas wilt verwarmen dan kunt u gebruikmaken van de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE). Daarmee krijgt u een deel van uw investeringskosten terug na de aanschaf van een warmtepomp of zonneboiler die is geïnstalleerd in een woning waarvoor de omgevingsvergunning is aangevraagd voor 1 juli 2018. Meer informatie vindt u op rijksoverheid.nl, zoeken op ‘duurzame energie’.


KIJK VOOR ALLE VOORWAARDEN EN DE COMPLETE REGELING OP AMSTELVEEN.NL/DUURZAAM

Deel dit artikel: